AKTI DRUŠTVA

 
 
DOKUMENTI: PRENESI
STATUT - TEMELJNI AKT DRUŠTVA
ETIČNI KODEKS DRUŠTVA v pripravi
PRAVILNIKI: PRENESI
Pravila igre pandolo  (vir: Zveza društev igre pandolo Slovenije)
Pravilnik državnega prvenstva ZDIPS  (vir: Zveza društev igre pandolo Slovenije)
Pravilnik društva o varovanju osebnih podatkov
Pravilnik društva o finančnem in materialnem poslovanju društva
   
OBRAZCI: PRENESI
PRISTOPNA IZJAVA
SOGLASJE STARŠEV  za včlanitev otroka od 7. do dopolnjenega 15. leta
SODNIŠKI ZAPISNIK PAL
PRIJAVNICA NA TURNIR PAL
Vloga za povrnitev potnih stroškov članom društva
ZAPISNIK ZADNJEGA ZBORA ČLANOV: PRENESI
9. REDNA SEJA ČLANIC IN ČLANOV DRUŠTVA - 27. februar 2019