POMURSKA A LIGA PANDOLO ŽE OD LETA 2011

 

CILJI PROJEKTA IN CILJNE SKUPINE

Osnovni cilji Pomurske a lige pandolo 2019 so večanje popularnosti znotraj ciljnih skupin, spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa in zdravega načina življenja. Turnirji so namenjeni igralcem vseh generacij in obeh spolov. Zaradi enostavnosti igre igralci (z izjemo najmlajših) igrajo v skupni kategoriji, s čimer je spodbujeno medgeneracijsko sodelovanje.

Ciljne skupine projekta so naslednje:

Osnovnošolska mladina. Zavedamo se pomembnosti spodbujanja športne kulture pri najmlajši generaciji, zato aktivno organiziramo predstavitve na osnovnih šolah. Najbolj zainteresirane igralce povabimo k sodelovanju, pri čemer stremimo k povečanju števila ekip v prihodnosti. Prav tako je pomembno zavedanje lokalne ter nacionalne kulturne dediščine, kjer igra predstavlja kompromis med zdravo, koristno ter mladini atraktivno dejavnostjo.

• Dijaki, študentje ter mladi do 30 let. Igro Pandolo predstavljamo kot možno obliko aktivnega preživljanja prostega časa. Nadejamo si povečanega števila ekip mlajših generacij, kar dosegamo s sodelovanjem s študentskimi klubi ter mladinskimi organizacijami. Osnovni cilj projekta bo povečanje števila ekip v omenjeni generaciji.

Srednja generacija ter tretje življensko obdobje. Prvenstvo je odprto za vse generacije, saj se zavedamo pomembnosti aktivnosti med vsemi generacijami. Spodbujamo aktivno sodelovanje starejših generacij, ki so rasle s pandolom in podobnimi igrami. Turnirji so tako primer medgeneracijskega sodelovanja.

 

V času vse pogostejšega aktivnega športnega udejstvovanja v športu vseh generacij, si želimo aktivno sodelovati z organizacijo kvalitetnih dogodkov. Merljivi cilji v srednje ročnem, ki jih bomo s projektom skušali realizirati so:

• povečanje števila ekip in udeležencev na turnirjih glede na pretekla leta,

• boljša prepoznavnost igre Pandolo med mlajšo generacijo, število ekip v mladinskem tekmovanju,

• povečanje obiskov spletne strani in strani na socialnih omrežjih in

• povečanje števila organiziranih turnirjev in predstavitev.

 

MEDIJSKE AKTIVNOSTI

Aktivno medijsko udejstvovanje projekta bo potekalo v času trajanja prvenstva in sestavljeno iz naslednjih aktivnosti:

• Tiskovni konferenci. Pred pričetkom in po zaključku državnega prvenstva bosta organizirani tiskovni konferenci za lokalne medije.

• Izjave za javnost. Društvo uspešno sodeluje z tiskanimi, radijskimi ter spletnimi mediji (Delo, Slovenske Novice, Dnevnik, Radio Slovenija, Radio Murski Val). Izjave za javnost načrtujemo pred začetkom projekta, pred ter po vsakem turnirju.

• Tisk plakatov in letakov.

• Zbirke dogodkov. Vsi dogodki so redno objavljeni na znanih portalih (rtvslo.si, napovednik.com, dogaja.se, pomurec.com, sobotainfo.com, ...). Kot člani Olimpijskega komiteja Slovenije smo deležni zagotovljene objave dogodka v časniku Dnevnik. Izjave bodo poslane tudi v medije, specializirane za športno rekreacijo (npr. Polet).

• Spletna stran www.prekmurski-pandola.si povprečno na leto zbere okrog 16.000 ogledov.

• Sociana omrežja. Vse bolj pomembno je aktivno udejstvovanje na socialnih omrežjih - aktivno sodelujejo na omrežjih Twitter, Facebook, You Tube in Pinterest.

 

MERJENJE USPEŠNOSTI

- Plodno sodelovanje med sponzorjem in sponzorirancem vodi v obojestranske koristi.

V tej povezavi lahko merimo neposredne učinke sodelovanja:

• število medijskih objav, kjer sta omenjena sponzor in sponzoriranec,

• število koristnikov produktov sponzorja, ki so posledica promocije na dogodkih v okviru projekta ali ugodnejšega sodelovanja na projektu v primeru koristenja dotičnega produkta (npr. zavarovanja),

• neposredna prepoznavnost sponzorja pred in po izvedbi projekta (npr. izvedba anket),

• število obiskov spletne strani sponzorja, ki so posledica povezav iz spletne strani sponzoriranca.

 

Neposredni učinki projekta v povezavi z osnovnimi cilji:

• Povečanje števila članov in prepoznavnosti igre. Glavni učinek sponzorstva projekta bo kvalitetnejša organizacija dogodkov in posledično lažje vključevanje igralcev vseh generacij. Učinek je neposredno merljiv z številom različnih ekip in igralcev v prvenstvu.

• Povečanje števila gledalcev. Olajšana organizacija s sponzorskimi sredstvi vodi v spodbujanje organizacije še na dodatnih lokacijah in tako večji doseg ter učinek do gledalcev.

• Povečanje prepoznavnosti in zanimanja za igro bo ovrednoteno s številom objav v medijih, številom obiskov spletnih strani in dejavnosti na socialnih omrežjih

 

DODATNO

Glede na dogovor s sponzorjem je tako možno ciljno publiko projekta približati segmentu populacije - ciljni publiki sponzorja s povečanjem števila aktivnosti do določenih ciljnih skupin.  Na ta način je možna izpeljava predstavitev igre kot zanimive rekreacijske aktivnosti. Približevanje ciljnemu segmentu je možno tudi z pripravo ekskluzivnih ponudb do koristnikov projekta, npr. ugodnejši produkti sponzorja ali ugodnejše sodelovanje v projektu za koristnike omenjenih produktov. S tem bi sponzorju omogočili neposredno vzpostavitev odnosa do potencialnih novih koristnikov produktov. Rast športnega projekta hkrati asociira na uspeh, zdravo in aktivno življenje.

Navkljub temu smatramo, da je projekt še v zgodnji fazi, kjer je na razpolago še veliko potenciala. Z zgodnjim sponzorski sodelovanjem je tako prilagajanje potreb obeh strani bistveno lažje.