ZVEZA DRUŠTEV IGRE PANDOLO SLOVENIJE

 
MŠD Prekmurski pandolaši smo člani Zveze društev igre Pandolo Slovenije, ki je prostovoljna, nepolitična organizacija, ki skrbi za negovanje, ohranjanje in spodbujanje igre Pandolo kot žive kulturne dediščine. Ustanovljena je bila v Kopru leta 2000 na pobudo ustanovnih članov, društev Pandolo klub Koper, Športnega društva „Baštardi“ Koper ter Športnega društva Casino Portorož. Med glavne naloge sodijo vodenje državnega ligaškega tekmovanja, v katerem je leta 2013 nastopalo 31 ekip. To vključuje uvajanje in vzdrževanje enotnih pravil igre in tekmovanja, komuniciranje in posredovanje med društvi člani Zveze, določanje smernic razvoja igre, mednarodne odnose ter odnose z javnostmi.

 

Spletna stran:   Zveza društev igre Pandolo Slovenije

 

Zvezo sestavlja pet društev:

Športno društvo „Baštardi“ Koper

Pandolo klub Koper

Kulturno društvo starodavnih iger „Punta“ Piran

Kulturno in športno društvo „Dolga Štorija“ Koper

Mladinsko športno društvo „Prekmurski Pandolaši“ Črenšovci

 

Predsedstvo Zveze: Nadzorni Odbor:

Martin Stražar, predsednik

Rok Prodan

Rok Slama

Jaka Vran

Mitja Obid

Vučko Daničič

Damjan Jurič

Luka Bičič

   

 

Delovne komisije:

Komisija za tekmovanje, arhiviranje in priznanja spodbuja koherentno organizacijo turnirjev, točkovanje uvrstitev ekip in vodenje državnega ligaškega tekmovanja. Pri tem je odgovorna za izpeljavo žrebov ter podelitev nagrad najboljšim ekipam in posameznikom. Ob tem skrbi za operativno izvjanje in vzdrževanje tekmovalnega pravilnika. 

 

Komisija za pravila skrbi za vzdrževanje in posodabljanje veljavnih pravil igre, ki se uporabljajo na tekmovanjih pod okrilji Zveze. Glavne naloge vključujejo pripravo sodniških izpitov in razreševanje mirobljubno nesporazumov med tekmovanjem.

 

Sodniška komisija najmanj enkrat letno podeljuje sodniške nazive, ki jih tekmovalci pridobijo z uspešno opravljenim sodniškim izpitom. Sodeluje pri pripravi pravilnikov in opozarja na možne težave v nalogah sodnikov. Prav tako aktivno sodeluje pri miroljubnem razreševanju nesporazumov med samim tekmovanjem.